Verandering, 2021

Er is veel aan het veranderen in de wereld. En eigenlijk is er vooral een grote uitnodiging om onszelf te zijn en een aantal elementen in de menselijke wereld aan te sluiten op wat we van nature willen. Er is veel waarin we als het ware die natuurlijkheid niet tot uiting konden laten komen, vanwege een andere kracht, die weliswaar geen inherente plek heeft op aarde, maar toch aanwezig was. Een grote “elephant in the room”. Een soort kracht die aanwezig is, maar die niet zichtbaar was, of soms ook zichtbaar en zich uitte, op de manier dat die zich uitte. Hoe dan ook, deze kracht neemt af en er komt meer en meer ruimte om de natuurlijke manier van leven tot uiting te laten komen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *