Hoe werk ik?

Kort gezegd: het moet kloppen. Wanneer er frictie is, stagneert de energie. Dat is waar ik naar streef en wat ik mogelijk wil maken, dat de wereld weer in een staat van natuurlijkheid komt. Dat kan wanneer wij als mensen doen wat we willen en uiting geven aan wie we zijn. Juist ook op gebied en in onze projecten, initiatieven, dat wat we maken, bouwen en wat we in de wereld mogelijk maken.

Hoe werk ik?

Ik werk met inidividuen, communities en organisaties. In het bijzonder die deze natuurlijke wereld voelen en dit concreet willen maken. Ik kan helpen bij het vormgeven van de organisatie en infrastructuur, en alles wat er nodig is om de samenwerking en dynamiek tussen mensen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Uitwisseling

Ook hier doen we wat nodig is, voor jou en voor mij. Dat kan per project verschillen en wanneer we langer werken moeten we daar goede afspraken over maken. Tegelijkertijd is het vaak vrij helder wat er nodig is, wat er mogelijk is en wat het beste is voor alle partijen. Dat zijn dus geen vaste tarieven. Je kunt bij het stellen van je vragen kiezen wat je nodig denkt te hebben. Eén gesprek van een half uur tot een uur, drie gesprekken of vijf gesprekken over een periode van een aantal weken of maanden. Ter indicatie van wat ik ongeveer nodig heb. Voor één gesprek tussen de €50,- en €100,-. Voor drie gesprekken tussen de €120 en €250,- en voor vijf gesprekken tussen de €200 en €1000,-.

Wanneer je de nieuwe wereld voelt, is het ook mogelijk om op basis van waardering te bepalen wat je geeft.