Natuurlijk wonen

Natuurlijk wonen is iets dat eigenlijk zo vanzelfsprekend is. Toch is het in Nederland nog niet zo makkelijk om natuurlijk te wonen, om je eigen huis of huisje te bouwen of laten bouwen, en je eigen groente te verbouwen. Natuurlijk zijn er volkstuinen en gelukkig steeds meer voedsel en voedselbos initiatieven, desondanks is het relatief moeilijk om ‘s ochtends je deuren open te slaan en in de aarde te stappen op weg naar je moestuin en vruchtenbos.

Gelukkig is er veel aan het veranderen en laten meer en meer mensen zich horen op dit vlak. Organisaties stappen op en laten van zich horen. Ieder op hun eigen manier.

Tegelijkertijd is er op bestuurlijk niveau vaak weinig of te weinig ontwikkeling, om aan de invulling en het verlangen gehoor te geven.

Aan de andere kant zijn mensen meer en meer klaar voor een geheel nieuwe relatie tot elkaar en de natuur. Het verlangen is bij sommige zo groot om met en in de natuur te leven. En zij geven hier, ieder op hun manier, ook invulling aan.

Desalniettemin, is het volgens mij tijd om hier ook op praktisch gebied meer ruimte voor te maken. En dit verlangen tot werkelijkheid te maken. Want een droom komt tot leven wanneer het ook werkelijkheid kan worden.

Er zijn in feite mogelijkheden genoeg. Hoewel op een bepaalde manier ingewikkeld, qua regelgeving en structuren, staan er boeren bedrijven te koop en is er genoeg grond om op een andere manier invulling te geven aan land, natuur en het verbouwen van voedsel.

We kunnen initiatieven ontwikkelen die op het gehele vlak van het leven voor meer balans zorgen en ook nog eens de kwaliteit van het natuurlijke ecosysteem versterken. Te meer wanneer je het vergelijkt met de meer traditionele manieren van landbouw, die vaak ten koste gaan van het ecosysteem en het bodemleven. Daarvoor in de plaats kunnen we op natuurlijke manieren gaan bouwen, voedsel integreren, zowel voor de bewoners als mogelijk voor de lokale omgeving, maar ook elementen als water zuiveren en eigen energie opwekken.

In feite heel vanzelfsprekend.

Wat is ervoor nodig?

Afhankelijk van de omvang van het project, vanaf 5 tot 10 ha.

En vanaf 25 ha, voor meer omvangrijke invullingen en gemeenschappen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wat er samen zal komen zijn: mensen, locatie, vergunning en financiering. Er is geen vast stappen plan, toch zijn er deze vaste elementen, waarvoor er invulling nodig is. Wanneer iemand bijvoorbeeld een geschikte locatie aandraagt, en er is een groep geïnteresseerden, is het relatief eenvoudig om zo’n project op te zetten en uit te voeren. Met andere woorden, wanneer de dingen samenvallen, staat er niet veel in de weg en is het project relatief snel opgezet.