Vrijheid

De vrijheid om jezelf te zijn, maar ook om dingen op een nieuwe manier tot stand te laten komen. De vrijheid om te zeggen wat je weet, voelt, denkt. Het verlangen om een natuurlijke manier van leven verder vorm te geven en uit te breiden in de wereld, zodat het echt wordt.

Eigenlijk gewoon de vrijheid om te zijn wie we van nature zijn, in onszelf, met elkaar, maar ook in de praktijk in de wereld. Om die vrijheid te waarborgen en om die mogelijk verder tot vorm te laten komen in de wereld, daarvoor organiseer ik in eerste instantie drie gesprekken.

Voor hen die hierbij willen zijn, die hier al mee bezig zijn, actief op een bepaald gebied en voor hen die nieuwe initiatieven willen nemen, of die al (helemaal) helder zijn of niet.

Details

De eerste op donderdag 26 augustus, van 19:00 tot 20:30, online. En de daarop volgende donderdagen 2 en 9 september, zelfde tijd, zelfde (online) plaats.

Het evenement is op basis van donatie, waarbij je bepaalt wat goed en kloppend voelt voor jou en voor mij.