2021; een schuiving

Er is een verschuiving gaande. Het lijkt wel alsof het opeens mogelijk is dat we alles opnieuw kunnen vormgeven. Waar eerder dit besef nog niet was, zou het nu maar zo kunnen dat we alles wat niet klopt weg laten vallen en op een nieuwe manier vormgeven zoals het natuurlijk voelt. Waar eerder het geloof er nog niet was dat het mogelijk is, lijkt nu de ruimte en het besef aanwezig dat alles zomaar eens anders zou kunnen zijn binnen korte tijd. We kunnen die ruimte herkennen. In de opname vertel ik wat ik merk en wat ik waarneem. Wat er sinds kort mogelijk is.

Deze opname benoemt wat er gaande is in Nederland. Dat er veel naar de oppervlakte komt en dat er een ruimte ontstaat om de samenleving anders in te richten. Waar eerder hier twijfel en ongeloof over bestond, lijkt deze plaats te hebben gemaakt voor de mogelijkheid om de wereld eindelijk vorm te geven zoals we altijd al wilden. Goed voor iedereen.

Na ongeveer 48 seconden begin ik te vertellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *